torsdag 23 februari 2017

FOREX Bank och nysvenskan

Efter min korta rapport av den 18 februari 2017, betitlad ”Äventyret med FOREX Banks betal- och kreditkort fortsätter”, se http://posiphone.blogspot.se/2017/02/aventyret-med-forex-banks-betal-och.html hörde den 22 februari 2017 en representant för FOREX Bank av sig. Hon presenterade sig, jag tror att hon sade att hon hette Magnolia, och berättade för mig att hon hade bekantat sig med vad jag skrev om FOREX Bank (se länken ovan). Sedan pratade hon på, kanske i 15 minuter, men jag förstod inte vad hon ville framföra, eftersom hon pratade nysvenska, FOREX Banks nysvenska, och jag som inte är född här i landet, håller fortfarande på att lära mig den vanliga vardagssvenskan.

Vad nyspråkets (och därmed även nysvenskans) syfte är, beskrivs i ett fristående appendix i George Orwells roman ”Nittonhundraåttiofyra” utgiven 1949. Det går ut på, i korthet, att manipulera språket så att dess förståeliga, allmänt accepterade logiska sammanhang upphör, och ersätts med lögner och myter, som bör tagas för sanning, så som i de orwellska begreppen ”okunnighet är styrka”, ”krig är fred” och ”frihet är slaveri”.

ForexMagnolia malde på och gång på gång sammanfattade hon min svidande, hårda kritik underbyggd med gedigna, högst konkreta exempel, med ett ”det var tråkigt att du uppfattade det så”, eller ”det var tråkigt att du uppfattade det på det viset”, med en röst som antydde att det inte var värt att gå i diskussion med en person med en begränsad uppfattningsförmåga. 
Enligt FOREX Banks representant ForexMagnolia, är obestridliga, högst konkreta bevis på missförhållanden, inget annat än en subjektiv, antagligen helt felaktig, rent känslomässig uppfattning: ”… att du uppfattade det så”.

Min kära, kära vän ForexMagnolia, jag tycker att du inte är en rätt person på rätt ställe. Det är så jag uppfattar dig, det är min uppfattning.

Att ForexMagnolia och jag inte kom överens om överhuvudtaget något, är inte bara min uppfattning, utan det dessvärre är ett faktum. Icke desto mindre ställde hon upprepade gånger frågan ”vad annat kan jag hjälpa dig med?”, (trots att det var hon som ringde upp mig…)   
”Vad annat kan jag hjälpa dig med?” betyder på FOREX Banks nysvenska: känn dig blåst, du kan skriva hur många tidnings- och tidskriftsartiklar du än vill, om mig och min arbetsgivare FOREX Bank, vi kommer ändå även i fortsättningen strunta i allt och alla så länge vi får våra löner och bonusar.

Det är garanterat, att ForexMagnolia inte själv kommit på hur man skall hålla konkret kritik, och de som framför den, ifrån sig och FOREX Bank. Hon genomgick en träning, medieträning, i att hantera journalister och andra med för FOREX Bank obekväma frågor. En medieträning är inte helt gratis. En sådan träning kostar riktiga pengar. Och ändå väljer FOREX Bank att hellre betala dessa summor, än att städa bland sina ojusta rutiner. 
Varför? Eftersom städningen skulle vara alltför dyr och många huvuden skulle falla. De finkammade, de som är övertygade om att ”okunnighet är styrka” och maktberusning är den enda, rätta vägen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar