torsdag 28 april 2016

Yttrandefriheten och tidningarnas ansvar


I april 2016 redogjorde den internationella yttrandefrihetsorganisationen Reportrar utan gränser för en uppdatering av sitt årliga pressfrihetsindex.
Vi som har livliga kontakter med Finland, blev inte alls förvånade över att det chosefria Finland för sjätte året i rad rankades som pressfrihetens främsta. På andra platsen finner man Nederländerna, följt av Norge och Danmark. Och efter Danmark förväntar man sig troligen att Sverige skulle vara placerat, då vi landade på femte plats förra året. Men så är det dessvärre inte. Efter Danmark följer Nya Zeeland och sedan Costa Rica och efter det Schweiz och först på åttonde plats finnes Sverige, med nästan samma antal beräkningspoäng som Irland och Jamaica.   

Vad har hänt? 
Man försöker förklara yttrandefrihetens kräftgång i Sverige med stigande hot mot journalister… Som om Sverige var Eritrea och våra svenska journalister förföljdes och behandlades som den i Eritrea fängslade Dawit Isaak, eller som om våra journalister höll samma kritiska hållning mot våra inhemska orättvisor som Taslima Nasrin gjorde i sitt hemland och Sverige förhöll sig till sina kritiker som Bangladesh till sina. 
Sådant tänk liknar en synnerligen behändig undanflyktsmanöver, som är på väg att frånta tidnings- och radio- och tv-redaktionernas, liksom deras anställdas ansvar för deras bekväma samhälleliga slapphet. 

De skarpsynta och kritiska svenska journalisterna Andreas Cervenka, Sophia Djiobaridis, Hannes Råstam, Carolina Neurath och kanske ett tjugotal ansvarsmedvetna journalister till, är bevis på att i Sverige kan man lugnt vara kritisk både mot makten och skurkar, utan att riskera att utsättas för värre faror än inte alltför trevliga anonyma telefonsamtal och lika anonyma okvädningsord på sociala medier. 
Varken Cervenka eller Djiobaridis eller Råstam eller Neurath behöver eller behövdes skyddas av polisen eller bodyguards. Inte ens religionshistorikern och publicisten Torgny Segerstedt som med rak rygg och klar blick ledde den legendariska Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i hela 28 år ända fram till sin död år 1945 behövde något skydd. Och påtryckningar på honom var inte direkt negligerbara. (Vill du fördjupa dig i ämnet, läs gärna artikeln ”Att jag har lyckats här i Sverige har jag mina tänder att tacka för” och bekanta dig med standardverket ”Friheten i kulturen : Reflektioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget”.)  

Nej, problemet bakom den inte alltför hedersamma placeringen på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex är inte hot mot journalister, problemet är medieredaktionernas och journalisternas girighet, bristande engagemang i samhällsutvecklingen, inneboende korruption, bekvämlighet, okunnighet och i många fall direkt oförstånd.

Hoten som inte skulle framkalla viss rädsla, skulle kännas meningslösa, och det går inte att förneka att det kan finnas en inneboende rädsla bland ett antal svenska journalister. De känner rädslan, dock inte för liknande repressalier som Dawit Isaak och Taslima Nasrin utsattes och fortfarande utsättes för. Utan rädslan som breder ut sig i Sverige är rädslan för att förlora jobbet. Som om det var viktigare att jobba som journalist än att jobba som vad som helst annat. 
Man vill, även för priset att förlora sin själ, behålla sin journalistiska yrkestitel och journalistens förmenta status. Men det anseende som namnkunniga och aktade skribenter och journalister tillkämpade sig i Sverige och utomlands under århundranden, håller på att försvinna i samma takt som journalisterna övergivit sitt främsta och viktigaste uppdrag, att vara en nagel i ögat på de starka och skurkaktiga, de som drar den breda allmänheten vid näsan för att skaffa fördelar åt sig själva.  

Den tredje statsmakten
Sedan 1830-talet pratar man i Sverige om massmedia som den tredje statsmakten. Betoningen ligger på ”makten”. 
Bekanta dig med den tjocksvarta tidningsrubriken: ”Det här är Årets Glass - Jminis megamaffiga glasstest.” 
Vad indikerar den? Hur och vad kan Jönköpings minsta e-tidning Jmini, påverka med sådan i glass grävande journalistik? Knappast samhället, när den inte ens kan påverka glassen, inte ens på den gatan där den megamaffiga glassen saluförs. 

Man pratar alltför ofta om tidningskrisen och tidskriftskrisen och förlagsbranschkrisen och … Jag håller med om att det råder sådana kriser, och jag har min uppfattning vad de beror på. De kallas så på grund av att journalisterna håller på att avskedas och redaktionerna och tidningarna håller på att läggas ner. På grund av att varken journalisterna eller redaktionerna utför sitt journalistiska uppdrag. 

Journalister borde bygga broar mellan den socialt et cetera svage, och den socialt et cetera starke, men journalisterna reser alltför ofta upp murar mellan dessa grupper i stället. Genom att avstå från att skriva om de skurkaktigheter som de mäktiga använder sig av, vidgas klyftan mellan de där uppe och alla de andra.

Annonscensurens piska
”Här kör de runt i den rosa ’polisbilen’: ’Det är väl kul att man vill vara polis’” och ”Krävde pengar för att lämna tillbaka katten”, är två på måfå valda rubriker från ovannämnda Jönköpingstidning. 
Något journalistiskt uppdrag som skulle ge en antydan om mediernas roll som den tredje statsmakten, finnes inte i dessa rubriker. Och inte heller i någon annan av denna tidnings ingresser. Det som finns här, är det som härskarna i det romerska imperiet uppfann för mer än 2000 år sedan, för att hålla sina underlydande lugna: Bröd och skådespel. Fast i det här fallet, är det bara skådespel, utan så lite som en enda skiva bröd.
Sådant kan inte kallas för annat än missbruk av journalistikens uppdrag.

Tidningar och tidskrifter undviker att ta in kritiska artiklar, eftersom deras ledning inte vill stöta sig med annonsörer. De som man redan lyckats knyta till sig och alla de andra, så att säga potentiella annonsörer. Det gäller många tidningar, men naturligtvis gäller det i högre grad de lokala tidningarna. Och ju mindre en tidning är, desto mer hukar dess undfallande ägare sig inför den förmodade annonscensurens straffande piska.    

Det är dock en missuppfattning att annonsörer per automatik skulle vilja bannlysa kritiska tidningar. Annonsörer är nämligen inte så sällan liknöjda med tidningarnas innehåll. Det som annonsörer är intresserade av är tidningens upplaga och spridningsradie. Annonsörer styrs mer av upplagans kvantitet och tidningens upptagningsområde, än dess innehåll. 
Så om en tidning finner det knep som kan öka dess upplaga, om tidningen finner det ämne som säljer… 

Det är obestridligt, att samhällskritik säljer
Dessutom appellerar samhällskritik till unga, till studenter, till de, som rent biologiskt evolutionärt, känner att de inte bara släpar sig genom upptrampade stigar, utan längtar efter förändring, och modernitet. 
Detta gäller inte bara på musikens och klädmodets område, som mången megamaffiga glasstestets redaktör verkar förmoda. 

Det är inte bara aktiekurser som styrs av förväntningar. Våra liv från det att vi blir medvetna om vår egen individualitet till det oundvikliga slutet styrs av förväntningar. Granskande, kritisk journalistik förärar läsarna förväntningar på förbättringar. Försök dock bygga ditt liv på förväntningen om megamaffigt glasstest. 

Det spelar inte någon roll vilket kulturområde man vänder blicken till, man kommer alltid att konstatera att det är samhällskritik som säljer bäst. I världen och i Sverige. Ta exempelvis svenska underhållare och stå upp komiker. Vilka är eller har varit, de mest kommersiellt gångbara? Det är Jonas Gardell, Magnus Betnér, Soran Ismail, Özz Nûjen, Gina Dirawi, Nour El Refai, Hasse och Tage, Galenskaparna och After Shave, Filip och Fredrik, Erik Blix och satirgruppen Public Service, det är med andra ord de mest politiserande och mest samhällskritiska rösterna.
De mest lästa och därmed mest kommersiella deckarförfattarna är också de mest politiserande, de med kritisk hållning till det svenska samhällets varande. Det är Stieg Larsson, det är Maj Sjöwall och Per Wahlö, det är Liza Marklund, det är Henning Mankell.
Till de mest minnesvärda i det långlivade radioprogrammet ”Sommar i P1”, hör de som framförde ett politiskt, nästan subversivt budskap: Lena Andersson, Athena Farrokhzad, Agnes Wold, Ulla Skoog, Hédi Fried.
Med detta vill jag inte nödvändigtvis säga att jag helt och hållet är emot den uppfattning som prövar världen under parollen konst för konstens egen skull, det vill säga att konstens ”fulländning” kan stå över budskapet och moralen. Jag har dock svårt att acceptera journalistik för enbart pengarnas skull.

Präster och journalister
Filmen ”Spotlight” berättar den sanna historien om hur ett journalistteam på tidningsredaktionen Boston Globe avslöjade den katolska kyrkans prästers sexuella övergrepp på barn, och kyrkans, den lokala politikerkårens och den lokala pressens systematiska mörkläggning av dessa straffbelagda kränkningar. När avslöjandet var ett faktum, ändrades en hel del inom kyrkan, lokalpolitiken och lokaljournalistiken, till det bättre, naturligtvis. Spotlight-journalisterna som på grund av sitt grävande i alltför mäktiga bakgårdar, förutspåddes att tvingas sätta punkt efter sina journalistiska karriärer och försvinna i vanärans svarta hål, blev internationella journalisthjältar, journalistikens förebilder och fixstjärnor i stället.   
Filmen belönades med Oscars för bästa film och bästa originalmanuskript på 2016 års Oscarsgala. Det är en lågmäld film som mestadels utspelar sig mellan fyra väggar, den har ingen spektakulär rollbesättning, men tack vare sin kritiska hållning mot en fredad, mäktig, lokal och global verksamhet, samt ett drivet berättande, spelade den in sina omkostnader redan innan den nominerades för sammanlagt 6 Oscars. Det i sammanhanget intressanta är, att Vatikanen och dess egen tidning L'Osservatore Romano inte försköt ”Spotlight”, utan tvärtom, filmen hyllades för dess uppgörelse med ”fruktansvärda realiteter”.

Jag hörde en lika falsk som historieokunnig förkunnare predika, att det är det så kallade bibelbältet och dess implikationer som mjukar upp de småländska skribenternas pennor. För mig låter sådan lärdom som en ren rappakalja, liksom för var och en som kan läsa och kan sin svenska historia. Jag nämner här bara två namn: Vilhelm Moberg och Astrid Lindgren. Fast det är klart, det är inte i Småland dessa stora debattörer och författare fick uppleva sina genombrott.

Apropå förkunnare. Jminis grundare och ägare är också pastor i en av Jönköpings kristna församlingar. Att vara distributör av det skrivna liksom det talade ordet är ingen ovanlighet, snarare tvärtom. Liksom det är givet att en predikant tar ställning. En predikare kan vara allt ifrån ärkekonservativ till synnerligen progressiv. Men en evangelist kan aldrig predika att Jesus var en människa som här på Jorden vandrade med böjd blick och mössan i handen. Utan stake, utan något rebelliskt budskap som krävde samhällsförändring, och som väjde för orättvisornas avslöjande, och inte drev månglarna ur templet.    
Men allt detta otänkbara säljer Jmini till sina läsare genom att konsekvent undvika, för att citera tidningens ägare, ”att stöta sig med någon”. I journalistiska sammanhang är sådant undfallet tänk och handling upprörande. Eftersom sånt tänk predikar fred som dödar.

“They who would give up an essential liberty for temporary security, deserve neither liberty or security”, är ett av Benjamin Franklins myriad av tänkvärda budskap. Franklin var en av de två som år 1751 grundade det första sjukhuset i det som skulle bli USA. Han deltog även i utarbetandet av USA:s självständighetsförklaring 1776, och trots att han var mer intresserad av uppfinningen av åskledaren än av pengar, återfinns hans porträtt sedan nästan 100 år tillbaka på 100-dollarsedeln. Liksom även mottot ”In God We Trust”.

Moneyteism rules
För cirka två år sedan föreslog jag Jminis ägare en serie artiklar om romska tiggare som oavsett väderförhållanden sitter med sina koppar utanför ganska så stort antal mat- men även andra affärer men även på andra fotfolktrafikerade ställen. Jag var beredd att intervjua dessa människor, berätta deras historia och eventuellt öppna även ett insamlingskonto åt dem i Jminis namn som ”tack för besväret”. Ägaren avböjde, och jag tänker på detta varje dag inte minst 6 gånger, det vill säga varje gång jag cyklar förbi dessa människor. 
I min naivitet trodde jag att jag erbjöd denna tidning något som den verkligen skulle vilja ha. Jag tänkte att äntligen skulle Jmini komma med något först, något som andra Jönköpingstidningar inte hann med innan. De romska tiggarna var och är fortfarande det mest lokala, ingen Jönköpingsbo kan eller kunde undvika dem inte ens om hen blundade. Samtidigt skulle detta mycket Jönköpingska ämne avspegla så gott som samtliga de romska tiggarnas öde och vardag i hela Sverige, eftersom jag tror att dessa människors öde och strävan efter bättre vardag är ganska så jämförbara. Namnet Jmini kunde då hamna även utanför Jönköpings begränsade radie.   
Mer utöver det tänkte jag att mitt förslag som inte bara skulle vara ett socialreportage utan även ett projekt som skulle hjälpa och omfamna utsatta medmänniskor, skulle tilltala en tidningens och kyrkans man i en och samma person. 
Jag trodde att en kyrkans och tidningens man skulle finna en gångbar jämförelse mellan tiggarens och kyrkans men även tidningarnas kollekt?        
(En del av Svensk film och teater och museiverksamhet, liksom en del radio, tv, och en rad tidningar och tidskrifter klarar inte av självförsörjning, utan är beroende av olika frivilliga eller lagstadgade bidrag: TV-avgifter, statlig stöd, subsidier, presstöd, gratismaterial under olika förevändningar, som exempelvis debatt- och insänt-artiklar, et cetera.)

Mitt förslag blev avvisat. Av rädslan att stöta bort potentiella annonsköpare. Det finns nämligen en rad affärsinnehavare som av olika, mer eller mindre objektiva skäl, inte är förtjusta i romska tiggare som hänger utanför deras butiker. 
Det är onekligen så att monetär korruption har sina egna moraliska regler.

Var och en bygger det samhälle som hen vill se?
Jmini bygger ett samhälle med rädda människor, och dessutom ett initiativlöst, imiterande, kopierande samhälle. 

Att driva en tidning, att skriva i den samma, bara för att tjäna sitt levebröd måste kännas allt annat än tillfredställande. Att inbilla sig att inte kunna vara granskande kritisk, att inte kunna bidra till ett mer humant samhälle, måste vara destruktivt för en själv, det måste väcka självförakt. Att sälja sin själ för några silverpenningar måste väcka självhat och självsmädelse. Och i förläggningen naturligtvis även förakt från andra. 

De så kallade fria och oberoende media har ett utomordentligt ansvar i ett samhälle. De fria och oberoende media borde mer än någon annan bruka sitt oberoende till kritisk granskande journalistik. Genom sitt kritiska granskande borde de vinna respekt hos offentliga som privata maktcentra, som i stället känner förakt för dem eftersom de är välmedvetna om att de med några annonsbeställningar kan hålla och även håller dessa så kallade fria och oberoende media i sina ekonomiska koppel.    

Jag har under många, många år undervisat och hållit kurser i skrivandet konst och journalistik både på och även efter gymnasienivån. I början av varje kurs brukade jag fråga var och en, hur hen kommer att vilja använda sig av sina nyvunna kunskaper. Jag minns inte att jag träffade på en enda som svarade att hen vill ägna sitt liv åt att rapportera om ”megamaffiga glasstest”. Jag minns klart och tydligt, att de flesta svarade med ett svar som går att sammanfatta med ”jag vill förändra världen”.

Den senaste fejden
Jminis ägare vill till varje pris undvika ”att stöta sig med någon”. Det är inte bara lättare sagt än gjort, när man äger en tidning, sådant mål med sitt liv är även dumt och kontraproduktivt. 
Jag har skrivit bokmanuskriptet ”Vad betyder FOREX Bank och annat skämt”, det är antaget redan och kommer ut den 20 maj det här året. Det är ett väl researchat bokmanuskript. Jag har mejlat med FOREX Banks ledning och deras anställda både på huvudkontoret och flera filialer, jag har personligen besökt flera kontor i research syfte, jag har gjort personliga intervjuer med flera FOREX Bank anställda, jag har testat bankomater med FOREX Banks betal- och kreditkort både i Sverige men även på 50 platser ute i världen. 
FOREX Bank har kontor även i Jönköping och jag har erbjudit Jmini att i en serie artiklar berätta om FOREX Bank. Inte minst nu, när Swedbank och Nordea figurerar i varenda tidning, skulle Jmini med dessa mina artiklar om FOREX Bank kunna för en gång skull visa att de inte alltid är journalistikens slappa svans utan alerta huvud. Under olika förevändningar, ingen av dem ens tillnärmelsevis relevant ur journalistikens synpunkt, blev stora delar av mitt erbjudande mjukt, dock ändå avvisat.               

”Vad är brottet att råna en bank mot brottet att grunda en bank?” undrar den orädde och ständigt aktuelle Bertolt Brecht i mästerverket ”Tolvskillingsoperan” (”Die Dreigroschenoper”). Med hänsyftning till det ovanskrivna kan man fråga sig, vad är brottet att ”råna” en tidningsredaktion mot brottet att grunda en tidningsredaktion?  


P.S. Jag använder i denna artikel Jmini för att konkretisera den farliga flodvågen av tidningar som försköt Sverige till en inte alltför hedrande åttonde plats i Reportrar utan gränsers senaste pressfrihetsindex.
Jag vet att Jmini med sin samhällsfarliga slapphet inte är ensamt bidragande till denna tillbakagång på sagda pressfrihetsindexet. Jag vet det eftersom jag inte bara följer en hel del tidningar och tidskrifter, jag har även medverkat i drygt 60 skandinaviska tidningar och tidskrifter. 
Här är min uppmaning till er journalister som förspiller er tid och ert liv på ”journalistik” som mestadels koncentrerar sig på att rapportera om ”megamaffiga glasstest”: Tänk om innan ni kommer att tvingas att tänka om. Numera kan nämligen en sådan ”journalistik” utföras av robotar.
Illustration © Ole Schwander


onsdag 20 april 2016

Tjernobylolyckan och så jag, och min självupplevda kärnkraftverkskatastrof

Den 26 april 1986 inträffade den händelse som skrev in sig i historien som Tjernobylolyckan. 

För den bredare allmänheten är jag kanske mest känd som författare till cirka 70 böcker av varierade längd och skiftande beståendevärde. Men faktum är att jag inte är utbildad på något humanistiskt program utan jag kombinerade min utbildning på teknik- och ekonomiprogrammen. Men låt mig ta det från början. 

Jag var ett oroligt barn. Ständigt sökande och utforskande. Allt ville jag veta och allt ville jag pröva på. Jag spelade ishockey, tävlingscyklade och simmade. Jag läste med samma iver om dinosaurier som om Draculas härjningar. Mina kvarterskompisar spelade hockey i juniorlandslaget och vann tiotusenkronorsfrågan. Inte jag. Jag kunde ingenting exceptionellt bra, men kunde i stället lite om relativt mycket. 
Min pappa uppmuntrade mig att välja något som jag kunde fördjupa mig i och bli specialist på. Han sa att han brydde sig inte om vad det blev, bara jag tyckte om det. ”Knyt mattor”, sa han till mig, ”va' den bäste rörmokaren eller bli expert på myrornas sexualliv. Vad som helst, se bara till att bli bäst på det.” 

Jag förstod detta, eftersom jag/vi bodde i dåvarande Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och många experter, vare sig de nu var utmärkta chefskockar, framstående gynekologer eller landslagsspelare i tennis, kunde sändas utomlands för att representera socialismens odödliga och segrande ideologi och kunde därmed stanna i väst utan att riskera livet, som vanliga lekmän var tvungna till, när de beslöt sig för att lämna landet. 
Så jag meddelade min far att jag tänkte satsa allt på att bli expert på att bygga säkra atlantångare, kanske på grund av att jag skrämts av ett reportage om den förmodade osänkbara RMS Titanic, som år 1912 så tragiskt försvann i havets djup, likt något man oåterkalleligt spolar ner i toaletten. 

Far avrådde mig inte direkt från detta, utan frågade bara varsamt, var i helsike skulle jag finna ett hav och ett stort båtvarv i Tjeckoslovakien?

Trots att mitt fria val visade sig vara något begränsat, kom kärnkraften så småningom helt oväntat till min undsättning och jag fick under en skoltermin även byta skolbänkens teori mot arbetslivets praktik, när jag fick prya på ett kärnkraftverk. 

Alla som arbetade där var specialister, eller fackidioter, som min handledare sade och som fick leda mig, om än inte direkt i hand. Han var politiskt något ostabil och troligen även avogt inställd till all specialisering. Politisk som yrkesmässig. Så han lät mig vidga mina vyer, genom att låta mig köra en truck. Jag var lite nervös för uppgiften, men min mentor sa att vilken idiot som helst borde klara av detta. Olyckligtvis körde jag in den tunga trucken i toalettbås som stod på rad i en hall, och mejade ner samtliga. 
Min manuduktör blev knappast helt förkrossad av mitt oavsiktliga sabotage, eftersom han dagen därpå skänkte mig Chic Sales novell ”Specialisten”, som handlar om en man som är utomordentligt sakkunnig på att bygga utedass. ”Där får du”, anförde han i sitt dedikationstal. ”Vill du också bli specialist som alla dessa blåsta partianhängare, så var så god!” 

Ett kärnkraftverk är troligen mycket beroende av sina avträdesplatser, eftersom trots socialismens knappast halsbrytande arbetstempo, var holkarna på plats bara en halv månad senare. 
Och här kunde hela denna knappast sedelärande historia sluta men ödet ville annat: Kraftverkets chef, en regeltrogen politruk, ville få en uttömmande redogörelse på hur jag hade lyckats med bedriften att välta inte en, inte två, utan en hel rad av socialistiska bekvämlighetsinrättningar, och min handledare körde ånyo trucken rakt in i det just nyresta avföringsmonumentet i sin iver att förklara detta för styresmannen. Resultatet blev både för honom och klosetterna lika förödande.
Efter detta kunde ingen få mig att tro, att arbetet på ett kärnkraftverk är helt ofarligt.

År 1968, när Warszawapaktens lumpna ockupation av det ideologiskt förvillade Tjeckoslovakien gav mig ett lämpligt tillfälle att avträda mitt hemland, var jag nästan färdigutbildad expert på kärnkraftsdrift, men jag hoppade av även detta och lät mig bäras av litteraturens fria hav i stället. 
Min första utgivna bok i Sverige heter ”I skuggornas hetta : tvärkulturella filmanalyser med amerikansk populärfilm från 70-talet i fokus”, och av titeln att döma, verkar den vara en specialists arbete, men är skriven under min hjältes, författaren och världsresenären Joseph Rudyard Kiplings odödliga motto, ”What does he know of England, who only England knows?”

Den ena handen vet inte vad den andra gör

Illustration ©  Ole Schwander

I sin strävan att knyta kunder närmare till sig har FOREX Bank nyligen kommit med ett mycket gammalt men för dem nytt, utspel. Så här presenteras det: ”Privileged Member Card är FOREX Förmånskort som är exklusivt framtaget för dig som är frekvent kund på FOREX Bank. Som innehavare av förmånskortet får du bl a bättre kurs vid köp av utländsk valuta eller andra attraktiva erbjudanden från oss och våra samarbetspartners… Med FOREX Förmånskort får du rabatterad växelkurs och växlar tillbaka din utländska valuta utan avgift.” 

I början av april 2016, dock inte den första, uppsökte jag FOREX Banks kontor på Västra Storgatan i Jönköping och ansökte om Förmånskortet ”Privileged Member Card”. En trevlig och tjänstvillig Forexanställd upplyste mig om att jag måste ha missuppfattat något, eftersom ett sådant kort inte är framtaget, med andra ord, det existerar ej. Och för att undanröja min skeptiska blick, frågade hen sina kollegor, som bekräftade detta. ”Om du har Forex gula betal- och kreditkort, då får du automatiskt samtliga förmåner som FOREX Bank har att erbjuda”, informerade hen mig. ”Något annat förmånskort har vi som sagt inte.”

Jag mejlade till ”Malmö Aviations/ 
Hej,
Jag fick veta att som ”Privileged Member” hos FOREX är jag berättigad till ”rabatt/förmån i förmånsprogrammet FPMC” hos Forex samarbetspartner.
Då Malmö Aviation är Forex samarbetspartner, undrar jag hur stor rabatt eller vilken annan förmån kan jag förvänta mig att erhålla hos er.
Tack på förhand
Med vänlig hälsning
Vladimir Oravsky

Svaret lät inte vänta på sig:
”Hej Vladimir,
Tack för ditt mail. Vi har i nuläget inget avtal med Forex om rabatterade priser tyvärr. Detta avtal avslutades för ca 1 år sedan.
Men om du har ett ica kort eller IKEA kort så har vi rabbaterade priser via dem. 
Ha en fortsatt bra dag.
Med vänliga hälsningar,
Lena Bergåker  
Bokningsagent”


Vilka är FOREX Bank samarbetspartners?

Fråga: Vilka är FOREX Bank samarbetspartners?
Svar: FOREX Bank verkar inte ha några samarbetspartners. Även om de påstår annat.

På FOREX Banks webbplats kan man läsa följande: ”Våra samarbetspartners: Malmö Aviations.”
Eftersom substantivet ”samarbetspartner” anges i pluralis, kan man anta att FOREX Bank hoppas på att knyta till sig fler samarbetspartners än den enda som de själva pekar ut. 

Men hur förhåller det sig med det samarbetspartnerskapet mellan FOREX Bank och Malmö Aviations egentligen?
Så här beskriver Wikipedia Malmö Aviation på länken https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_Aviation:
”Malmö Aviation var ett svenskt flygbolag med inriktning på affärsresor. Det bedrev såväl reguljärtrafik som charter. 29 februari 2016 bildade Braathens Regional ett gemensamt flygbolag tillsammans med Sverigeflyg och Malmö Aviation under namnet BRA.” 

Med andra och färre ord: 
Malmö Aviation existerar inte längre, och därmed har troligen samarbetet mellan MA och FOREX Bank upphört. Men FOREX Bank fortsätter att stoltsera med fjädrar som FOREX Bank inte verkar ha rätt att låna längre.

Det är inte så att BRA (Braathens Regional Airlines) inte samarbetar med andra företag, verkligen inte. BRA samarbetar med Europeiska ERV, Happy Homes, Lounge, Flygbussarna, Restaurang Forno Romano på Bromma Airport, Stockholm Meeting Selection, Mornington Hotel Group, Elite Hotels, Nextory, Moderna Museet, MatHem, Svenska Mässan, Nordic Wellness, Duni, Hotel Kung Carl, Europcar. Och så ICA och IKEA. Punkt slut. Varken flera eller färre. I BRA:s lista över samarbetspartners finnes ingen FOREX Bank, inte ens en enda Forexbutik trots att sådana finns på flera flygplatser. Så förhåller det sig, så är det.

tisdag 19 april 2016

John Cleese och jag på hotell

Bäste herr John Cleese, 
Det kom till min kännedom att ni var missnöjd med våra svenska hotell. Det är naturligtvis beklagligt och jag hoppas att de utpekade hotellens ledning kommer att ge er en ursäkt och sedan avgå. Om än inte nödvändigtvis i den ordningen.
Jag undrar dock om det var ni själv som bekostat vistelsen på dessa hotell? Om vistelsen var gratis för er, då menar jag att det var en smula otacksamt att beklaga sig. Skåda inte en given häst i munnen eller man får ta det som bjuds, är de moralregler som vi rättesnöresvenskar är uppfostrade med, tack vare Magdalena Ribbing och Drottning Kristinas sobra och allestädes närvarande levnadsguide. Sådana är vi, vi ödmjuka svenskar och jag förstår att en sådan celebritet som ni är, inte kan förstå det.

Men jag vill påminna er om, att ni inte heller var född med silversked i munnen, ni har själv berättat den tragiska historien för era vänner Tim Brooke-Taylor och de dessvärre alltför tidigt bortgångna Graham Chapman och Marty Feldman: ”We used to get up in t' morning, at half past ten at night, 'alf an hour- 'alf an hour before we'd gone to bed, eat a lump of poison, work twenty-nine hours a day at t' mill for ha'penny a lifetime, come 'ome, and each night, Dad would strangle us and dance about on our graves!” 
Det är era egna, troligen en smula överdrivna ord sagda i affekt, herr John Cleese. Hur lätt är det inte att glömma bort sitt ursprung, när en överdimensionerad sedelrulle bildar en synlig utbuktning på ens smokingbyxor.  

Och när er karriär med den Flygande Pyton Cirkusen tog slut, fick ni själv ta anställning på hotellet Filthy Towels. Har ni glömt bort även detta ödets bakslag? 
Jag råkade se er i en dokumentärfilm om detta allt annat än anrika hotell och jag måste bekänna att om jag befann mig i era skor, skulle jag också be till gud att hacka bort en del av minnet? 
Hur kunde ni behandla era hotellkunder på detta nesliga vis? 
Om er hustru Sybil var bara lite mindre förtjust i golf, cigaretter, telefonkonversation och i er, skulle ni antagligen aldrig få leda detta sagda hotell, och inget annat hotell för den delen. Åtminstone inte i EU.

Jag har via Booking.com beställt och betalt hotellet som jag i det följande skall presentera för er herr John Cleese. Med egna pengar, dyra och dessutom redan skattade pengar. 
Jag var inte alltför nöjd med det hotellet, så jag anmärkte på dess brister. För att hotellet inte skulle utsätta andra som har betalat en rejäl summa, för samma obehagligheter.      
Och hotellet erkände att inte allt var så som var överenskommet och jag fick kompensation. Det kallar jag att ha en bra sjukdomsinsikt och att man strävar efter en bra kundrelation.

Här kommer ett fotografi på kompensationen


Bild ©  vladimir oravsky 

På gatan kostar denna nyckelring med ”pärlor” i plast 2 turkiska lira dvs. cirka 7 ärliga svenska kronor. Det är naturligtvis tanken som räknas och inte priset. 

Nu skall jag redovisa för er herr John Cleese de anmärkningar jag hade på hotellet, och för att inte tråka ut er, sammanfattar jag dem i 10 korta punkter, och ett antal fotografier som jag tog på brottsplatsen. Jag menar hotellet, naturligtvis. 
1/ 
Vi hade på Suitel Bosphorus beställt en ”svit Deluxe med 1 dubbelsäng eller 2 enkelsängar och STADSUTSIKTRum 501 som vi fick, hade ingen stadsutsikt, utan den inte alltför attraktiva vy som erbjöds oss var den som bifogade fotografier redovisar.
Bilder ©  vladimir oravsky 

Denna vy kan knappast ens en jävig hotellägare kalla ”stadsutsikt”. Inte i Istanbul som med alla sina kyrkor och moskéer et cetera tillhör en av Europas vackraste städer.  

2/ 
I reklamen för sagda hotell skriver http://www.booking.com/hotel/tr/suitel-bosphorus.sv.html? Faciliteter på Suitel Bosphorus. UTOMHUSTRÄDGÅRD.” Det är mycket möjligt att hotellet har en trädgård, men om så är fallet var denna helt oåtkomlig för hotellets gäster, då hela nedersta våningen, det vill säga även passagen till trädgården var omvandlad till en otillgänglig och ogästvänlig byggarbetsplats. Se foton.

Bild ©  vladimir oravsky 

3/
Hotellet, som enligt ingrodd smuts på flera ställen, måste ha några år på nacken, var över huvud taget omvandlat till en byggarbetsplats. Det revs och byggdes i lobbyn och till och med ingången var belamrad med byggmaterial. Se foton

Bilder ©  vladimir oravsky 
4/ 
Åtminstone två elektriska kontakter på vår ”Svit Deluxe” var inte färdiginstallerade och säkerbyggda och jag vågar påstå att de var direkt livsfarliga. Inte minst den i den fuktiga toaletten och duschen. 
Inte minst på natten, när det var kolsvart där, var det knappast rekommendabelt att fumla med handen för att finna den oskyddade och livsfarliga kontakten. Se foto


Bild ©  vladimir oravsky 

5/
Vårt ”Svit Deluxe”-rum var ett förlovat land för mygg och de otaliga myggsticken som vi fick natt efter natt förknippar jag mer med en billig utomhusvistelse i ett översvämningsdrabbat Nedre Dalälven, men inte med en dyr ”Svit Deluxe”. Se foto

Bild ©  vladimir oravsky 

6/
Vid åtminstone två tillfällen glömde den ansvariga hotellpersonalen klä täcket i påslakan, respektive lakan, utan vi fick själva hämta dessa.

7/
Vid åtminstone ett tillfälle glömde den ansvariga hotellpersonalen fylla på toalettpapper och vi fick hämta även det själva. Som om det ”Svit Deluxe”-hotellet var ett budgetbilligt, självbetjäningsvandrarhem.

8/
Handfatet saknade den nödvändiga proppen, som skulle hålla vattnet i det. Jag påpekade bristen redan dag ett och upprepade mina krav dag efter dag under hela vår vistelse. Trots upprepade löften, fick vi aldrig någon handfatspropp. 
Jag skaffade en plasthink i stället, men denna var dagen därpå förvunnen.    

9/
Istanbul är en mångmiljonstad som aldrig sover. Det vet jag väl, inte minst för att jag under månader arbetade där med en barnfilm. Men ett svit Deluxe-hotell borde absolut varna för det olidliga bullret som deras gäster kommer att utsättas för. Dörr till dörr med hotellet ligger nämligen nattklubben ”Dalí plus”. Se bilden. Pluset i nattklubbens namn står antagligen för de extra decibel som nattklubben sprider runt omkring sig.

Bild ©  vladimir oravsky 

Officiellt hade nattklubben öppet ”bara” till kl. 02, men det minst sagt livliga livet utanför upphörde inte ens kl. 05 på natten. Fotografiet nedan är taget kl. 04:15.

Bild ©  vladimir oravsky 
10/
Vårt rum Nr 501 var beläget på 6:e våningen och man kunde ta sig dit och från det, antingen med en hiss eller genom att bestiga en smal spiralliknande trappa. Dessvärre funkade hissen inte alltid. Dessvärre funkade hissen bara sällan.

Så min käre herr John Cleese. Sluta klaga. Njut äntligen av livet i stället. Ni är åtminstone 76 år gammal och som ni själv säger med titeln på er pågående show ”Last time to see me before I die”. 
Det är visserligen beklagligt att ett hotell då och då inte är helt tiptop, men dess ägare måste ha lov att kunna maximera sina vinster även på detta nesliga vis. Med er attityd får snart inte ens smör vara härsket. ”It's outrageous, egregious, preposterous!”, som Jackie Chiles brukar säga. Och han är Attorney at Law.
Jag bifogar och skänker till er den pärlefulla kompensation som jag fick från Suitel Bosphorus. Jag vet att det är bara ett fotografi, men jag försäkrar er att ni föredrar den framför det plastiga the real thing.

Bild ©  vladimir oravsky 


Vännenligen er © Vladimir Oravsky
måndag 18 april 2016

Världsboksdagen

År 1995 instiftade Unesco ”World Book and Copyright Day”, som på svenska heter rätt och slätt ”Världsboksdagen”. Den 23 april firas den med olika evenemang. 
Varför just den 23 april och inte exempelvis den 30 november? 
Eftersom just på det datumet, år 1616, dog Miguel de Cervantes Saavedra. 
Han var naturligtvis inte ensam om att dö just den 23 april, cirka en 365:e del av alla som inträder i dödens tillstånd gör det på det datumet, men i litterära sammanhang är det Cervantes som räknas mest. 
Men inte bara han, utan förutom honom även Inca Garcilaso de la Vega som också dog den 23 april 1616, dock inte i Madrid utan i spanska Córdoba. 
Och så, hör jag dig att ropa, får jag absolut inte glömma bort den store barden som inte bara dog den 23 april, utan även föddes den 23 april, fast 52 år tidigare, kanske för att underlätta för litteraturvetarna att minnas datumet. Jag menar förstås William Shakespeare, dödfunnen i Stratford-upon-Avon, samma stad som han föddes i. 
Tro dock inte att Cervantes och El Inca och Wille Shakespeare dog på samma dag. No sirree. Det skulle den litterära världen knappast klara av. I England var nämligen den Julianska kalendern fortfarande i bruk på den tiden, Spanien däremot använde sig av den modernare Gregorianska kalendern. 

I Louvren hänger Eugène Delacroix historiska oljemålning ”Friheten på barrikaderna” från 1830. År 2013, vandaliserades den av en 28 årig kvinna, som graffitterade på den AE911Truth, en ökänd och därmed inte helt okänd tagg för Architects & Engineers for 9/11 Truth. Man lyckades att avlägsna förstörelsen, kvinnans villfarelse sitter djupare. 

Ordet ”Copyright” abbrevieras med ett ”c” innesluten i en cirkel (©). Creative Commons har två ”c” omringade av en krans. ”Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser”, skriver Creative Commons på sin hemsida.
Konstnären som uppträder under namnet Ju gatsu mikka, har avlägsnat trikoloren från Delacroix ”Friheten på barrikaderna” och ersatt den med en vit flagga med två c i en ring. Delacroix flaggbärerska Marianne, fick dock behålla både sin Frygiska mössa på och håret i armhålan. 
Stadsbiblioteket i Prag (Mĕstská Knihovna v Praze) firar bokens och upphovsrättens dag bland annat genom att pryda sin webbplats med den modifierade ”Friheten på barrikaderna”, samt genom att erbjuda cirka 600 gratis e-boktitlar till nedladdning. Gåvan utgörs av exempelvis Karel Čapeks arbeten, och andra äldre klassiker, men även verk av samtida författare. Vladimir Oravskys tjeckiska, engelska och danska böcker finns också med.
Hurra för Världsboksdagen.

söndag 17 april 2016

FOREX Bank versus osvenskar

Illustration: Ole Schwander. "Vad betyder FOREX bank och annat skämt" Omslagsbild


Den 4 februari 2016, 17:e dagen efter att jag för första gången anmälde att mitt FOREX Banks Betal- och kreditkort inte fungerade, uppsökte jag återigen ett av FOREX Banks fysiska bankbutiker, den här gången på Arlanda Airport, i Terminal 5, gateområde F26-39. 
Jag berättade vad saken gällde, och inte mindre än tre anställda blev engagerade i saken. 
De diskuterade med varandra och ringde hit och dit och jag har under tiden fått mig ett gott skratt tillsammans med Peter Englund, men FOREX Banks personal lyckades inte komma fram till den rätta ”hjälpavdelningen”, utan de undrade om de fick återkomma.
Det fick de. 

Redan samma dag fick jag ett mejl: ”Hej!
Vi har nu varit i kontakt med vår Kortservice. De antyder att du antagligen inte använt mobilt bank-id eller använt dig av Nordeas kort-dosa för att göra köp via Internet. Du behöver använda något av dessa för att genomföra köp på Internet. Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare information om något är otydligt.
Mvh Linnea” 

Rasistiska FOREX Bank
Jag har försäkrat FOREX Banks Linnea att jag på ett ungefär vet hur ett köp via Internet går till, att jag har med ett lyckat resultat genomfört ganska så många sådana de senaste 15 åren.
Men heter man inte Anders Scherlund, Thomas Högväg, Jonas Broman, eller Karl Högstedt – det är de ädla namn som FOREX Banks ledning kan stoltsera med, då är det uppenbarligen legitimt, att utan några som helst konkreta bevis, på ett kränkande vis anklaga en Mohammed eller en Vladimir att de inte har ens den minsta aning om hur en ”modern” teknik fungerar.

Inte undra på att FOREX Bank ens på 17 dagar lyckades att åtgärda problemet, när FOREX Banks personal per mörkbrun automatik, under hela tiden utgick ifrån att felet inte kunde finnas någon annanstans än hos Mohammed eller Vladimir.      

TeflonFOREX Bank
Fyra dagar senare, den 8 februari, fick jag ett nytt mejl: ”Hej!
Vi gör det vi kan för att verkligen hjälpa dig.
Betal- och kreditkortet har vi i samarbete med Nordea Finans, detta gör att du behöver ringa dom och beställa en bankdosa som kan hjälpa dig att genomföra dina köp på internet. 
Tyvärr kan vi inte beställa åt ngn annan.
Du kontaktar Nordea Finans tele 08-402 57 51, www.nordeafinans.se
Beroende på hur hemsidan du handlar från är uppbyggd fungerar ibland inte mobilt bank-ID.
Med vänlig hälsning
Helena Trogen”

Mönstret är klart: Ingenting någonsin är FOREX Banks fel
Utan det alltid och utan något undantag förhåller sig på det viset, att det är kunden som är mer än lovligt dum i huvudet och inte kan använda sig av FOREX Banks ”moderniteter”, eller också är det försäljarnas, antagligen med avsikt saboterande hemsida… 

Med denna principiella inställning är det helt förståeligt att FOREX Banks anställda inte ställer sig frågan, hur det kommer sig att de webbsidor som inte funkar med Forex-kortet, funkar med exempelvis SEB-korten. 
Dessutom låter FOREX Bank påskina, att det bara är några webbsidor som inte är kompatibla med vissa Forex-kort. 
Detta är, som man säger på svenska, ett ren och skär lögn: 
Inte en enda webbsida godtog mitt Forex betal- och kreditkort och det oavsett på vilken PC eller Mac eller padda eller iPhone jag försökte genomföra transaktioner, och oavsett vem som försökte genomföra dem vare sig i Sverige, Danmark, Vietnam eller Thailand.

”Idag är det många företag som pratar sig varma om mångfald i personalstyrkan - men att gå från ord till handling tycks vara svårare. Det finns dock undantag. De anställda på Forex Bank har sitt ursprung i drygt 60 olika länder, och tillsammans talar de 51 olika språk. ’När man blandar olika infallsvinklar och referensramar blir verksamheten mer komplett’, säger Tom Friberg, kommunikationschef på Forex.”

FOREX Banks kommunikationschef Tom Friberg skulle kunna få anställning som talskrivare åt vilken som helst politiker som tror att ett tal slår ut och väger tyngre än handlingar. Och att siffror och statistik har makt i sig själv, utan några som helst kopplingar, förklaringar och implikationer. 
Eller tror kanske Tom Friberg att konstaterandet att Forex Banks anställda ”har sitt ursprung i drygt 60 olika länder, och tillsammans talar de 51 olika språk” berättar något om FOREX Banks syn på dessa osvenskingar? 
I don't think so. 

Under den viktorianska tiden, men i viss utsträckning även tidigare och senare, var missfostercirkus och andra freak show mycket populär underhållning, mestadels i Europa. Allt i från Joseph Merrick, dvs. Elefantmannen, till anonyma skäggiga damer och ”dvärgar” ställdes ut och exploaterades av samvetslösa entreprenörer och arbetsgivare. Vad tror du, kommunikationschef på FOREX Bank, Tom Friberg, var dessa stackars människors chefer och arbetsgivare även deras sanna vänner och beskyddare?  

Temüdjin föredrog att bli kallad universums härskare, det vill säga Djingis khan. I boken ”Mongolernas hemliga historia” kan man läsa att ”den högsta lycka en man har är att besegra sina fiender, få dem att berätta om det, rida deras hästar, ta deras ägodelar, se tårarna strömma ned för deras släktingars och fränders ansikten och hålla deras hustrur och döttrar i sina armar”.
Djingis khans underställda hade order att tillfångata de allra fagraste kvinnorna, och deponera dem i en rad metodiskt lokaliserade harem, där deras ledare och oinskränkte härskare fick våldta dem och på annat vis förlusta sig med dem.
Att Djingis khan befruktade ett oräkneligt antal kvinnor är inte en myt utan en sann historieskildring bekräftas av det faktumet, redovisat även i vetenskapsarbetet ”Mongols Genetic Heritage”, publicerad i The American Society of Human Genetics: 8 % av befolkningen i Centralasien, något som blir ungefär 0,5 % av världsbefolkningen, härstammar i rakt nedstigande led från Djingis khan.
Skulle faktumet att Djingis khan lägrade mer kvinnor än någon annan man eller kvinna göra honom till feminist? Vad tror du, kommunikationschef på Forex Bank, Tom Friberg?

Slaveriet har troligen funnits i alla tider och alla kulturer och det lever än, om än fördömt och officiellt avskaffat. Svenskar ägde och handlade med slavar, liksom även precolumbianska indianer. Slavar hade sitt ursprung i fler än ”60 olika länder”, och tillsammans talade de fler än ”51 olika språk”. How do you like them apples, Tom Friberg, kommunikationschef på Forex bank?  

Som sagt, att FOREX Bank anställer ickesvenskar och invandrare av första, andra et cetera generationen, är inte direkt på grund av människokärlek, utan på grund av att just ickesvenskar och invandrare av första, andra et cetera generationen kan användas för att maximera FOREX Banks profit.