måndag 11 april 2016

Upprätthållande av lag och ordning ligger i helgonens händer


Eufemia var gift med kejsaren Justinus I. Justinus efterträddes så småningom av systersonen Justinianus I, som efter en viss fördröjning till slut blev gift med Theodora. 
Innan Eufemia blev kejsarinna, var hon både slav, prostituerad och konkubin. Trots sina tidigare erfarenheter, motsatte sig Eufemia att Justinianus skulle äkta Theodora, eftersom Theodora började sin karriär också som både mätress och prostituerad. 
Efter Eufemias död, gick dock hennes man med på att Justinianus och Theodora skulle ingå äktenskap. 

Den ortodoxa kyrkan upphöjde både Theodora och Justinianus till helgon. 
Men att Theodora inte var alltför helgonlik, bekräftas numera av många trovärdiga historiska källor. I verket ”Hemlig historia”, rev redan Prokopios av hennes helgongloria, liksom han även klädde av Theodoras skamlöst promiskuösa väninna Antonina, gift med general Flavius Belisarius. Prokopios redogörelser, trots att de var iakttagna direkt från första parkett, maniskt avfärdas i vissa kretsar, med hänvisning till att han, som representant för medelålders, heterosexuella, synnerligen välutbildade och välsituerade vita män, inte var objektiv nog. What a laugh. 

Theodora och Justinianus samvälde kan betecknas som pornokrati, det vill säga skökoregemente, även om man inte så sällan förknippar pornokratins uppkomst med en annan maktmätressTheodora, nämligen Theodora I. von Tusculum, samt hennes båda döttrar Marozia och Theodora II, även kallad Theodora den yngre.  

Tillbaka dock till den helgonförklarade Theodora.
Under Nika-upproret, fann Justinianus ingen annan utväg att rädda sitt skinn, än genom att fly Konstantinopel. Men Theodora, uppväxt bland luttrade råskinn på cirkus och på gatan, var av ett mycket hårdare virke, och hon insisterade på att hennes väninna Antoninas man, general Flavius Belisarius, samt general Mundus skulle tillkallas, för att kväsa upproret och statuera exempel på hur varje revolt mot den kejserliga makten skulle bemötas. 
Enligt boken “Theodora, Empress of Byzantium”, skriven av forskaren och historikern Charles Diehl, lär Theodora ha sagt ”Never will I see the day when I am not saluted as empress.”
Följaktligen hade Belisarius och Mundus trupper marscherat in på hästkapplöpningsbanan Hippodrom, och slaktade allt och alla som gick att slakta, oberoende av vem de stödde och röstade på, den regerande kejsaren eller hans opponent. Över trettiotusen människoliv gick förlorade på en och samma plats, på en och samma gång. 

Under Göteborgskravallerna år 2001 blev bara en enda person skjuten, Hannes Westberg, en 19 årig, stenkastande yngling. Han förlorade visserligen ena njuren och mjälten samt en massa upproriskt blod, men han överlevde. Och dömdes till fängelse för våldsamt upplopp. Både ljudet och händelseutvecklingen i myndigheternas filmbevismaterial mot honom var kraftigt manipulerade.
Förundersökningen beträffande bevisningsförfalskningen lades dock ner, eftersom man menade att det inte var görligt att komma fram till, vem hos polis eller åklagare som förvanskat bevismaterialet.
Hannes Westberg avstod då att överklaga domen till högre instans.

Hurra för starka, kompromisslösa människor. De vet hur ordningen bör upprätthållas.


Två bilder medföljer:
1/ Hurra för starka kompromisslösa människor_Pornokratès av Félicien Rops
2/ Hurra för starka kompromisslösa människor_Marozia Av Tusculum


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar