onsdag 4 maj 2016

Ett råd från FOREX Banks vice vd

Den 18 mars 2016 på eftermiddagen, fick jag ett mejl:
”Hej Vladimir
Vi ser inte att vi kommer vidare i den här diskussionen.
Jag får be dig att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden med ditt ärende.  
Med vänliga hälsningar
Thomas”  

Smart tänkt av Thomas Högväg. Smart tänkt och samtidigt övermåttan dumt. 
FOREX Banks vice vd Thomas Högväg ville med detta mejl återigen sätta mig i gratisarbete vars ansträngning var dömt att misslyckas. Som vice vd på en bank, måste han nämligen vara väl medveten om Allmänna Reklamationsnämndens villkor som bland annat innehåller följande passus: 
”Värdegränser
Vi prövar inte tvister där konsumentens krav är lägre än våra fastställda belopp (värdegränser).
I anmälan måste du kunna beskriva hur du kommit fram till det belopp du kräver. Du kan inte få ersättning för sveda och värk.
De här värdegränserna gäller för de olika tvisteområdena:
(…) 2 000 kr: ärenden som rör bank, bostad, båt fastighetsmäklare eller försäkring.”

Smart tänkt Thomas Högväg. Och samtidigt så dumt. Helt i samklang med allt det övriga jag fick ut ur FOREX Bank.

Vad skulle jag skriva till Allmänna Reklamationsnämnden? Vad skulle jag klaga på, när allt det jag skulle kunna vilja klaga på inte omfattas av ARNs ”värdegränser”? 
Eftersom ARN menar att om en bank skinnar någon på 2 000 kronor, då är denna ”allmosa” inte värt att bråka om.
ARN är nämligen  med sin hållning närmare i pakt med de besuttna, än exempelvis de som lever på garantipension. Och garantipensionen garanterar 2,13 prisbasbelopp per år om man är ogift, och 1,9 prisbasbelopp per år om man är gift (före skatt). År 2014 var garantipension ca 7 880 kronor per månad för ogifta och ca 7 030 kr för gifta. Före skatt. 
Skatten är på cirka 31 %, det betyder att nettogarantipension blir 5 437 svenska kronor för ogifta och 4 850 kr för gifta par. 
Och nu bjuder jag på ett intelligenstest: hur tror du, att det känns för en människa som lever på 4 850 kronor i månaden att bli av med 2 000 kr till en bank, och samtidigt veta att ingen, inte ens Allmänna Reklamationsnämnden kommer höja på ögonbrynen? Bör inte Allmänna Reklamationsnämnden vara i allmänhetens tjänst? Räknas inte de ekonomiskt svagaste som en del av allmänheten? Bör de förbjudas, eftersom de fattiga skämmer ut välfärdsstaten?     

Vad anser jag att FOREX Banks representanter borde skriva till mig i stället för 
”Hej Vladimir
Vi ser inte att vi kommer vidare i den här diskussionen.
Jag får be dig att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden med ditt ärende.  
Med vänliga hälsningar
Thomas”

För det första: Jag tycker inte att vice vd:n för FOREX Bank Thomas Högväg skall underskriva sina mejl till en klagande kund bara med sitt förnamn, som om den klagande kunden och han var bankpolare med varandra och diskuterade vilken restaurang de skall åtnjuta en ”representationslunch” på.

För det andra: vice vd för FOREX Bank Thomas Högväg borde ha skrivit till mig ungefär så här: 
Jag beklagar att vi inte kommit vidare i den här diskussionen. Det är på grund av att jag inte bara är en representant för FOREX Bank, utan i förlängningen även för samtliga banker. Vi måste hålla ihop i våra policyer, om vi vill behålla vår starka samhälleliga ställning.   

Det bäste vore om jag kunde råda dig att du skall föredra ditt klagomål hos Allmänna Reklamationsnämnden, men eftersom ARN har de policyn som de har, vet jag att du kommer precis ingen vart den vägen. Det är bara att beklaga, men så är det.
Men det finns mycket annat du kan göra:  
·     Du kan beskriva allt det som FOREX Bank utsatte dig för på FOREX Banks Facebook, 
·     du kan även starta en ny Facebook grupp med utgångspunkt av dina olustiga erfarenheter med FOREX Bank,  
·     du kan skicka allt det mörka material du har om FOREX Bank till TV-konsumentprogrammet Plus,
·     du kan bekanta Sveriges Radios program Plånboken i P1 med det, och märk väl, att Plånboken också har en välbesökt Facebook-sida,
·     du kan offentliggöra din dystra erfarenheter med FOREX Bank i ”Ring P1” och på deras populära publika sidor,
·     du kan publicera dig i Aftonbladet och SvD…, 
·     du kan ge ut en e-bok om allt det du har varit med om hos FOREX Bank på Amazon Kindle, eLib et cetera,
·     du kan skicka all din research om FOREX Bank till olika branschorgan som t.ex. Svenska Bankföreningen, Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå, Konsumentverket, Finansinspektionen …,
·     du har flera möjligheter än du inte har, och jag hoppas innerligt att du kommer använda dig av åtminstone några av dem. Vårt land är inte främjat av tysta, missnöjda människor. De kritiska förebilderna behövs.   

Jag kan naturligtvis vara dig behjälplig med allt detta, eftersom tro mig, som vice vd på FOREX Bank är jag mån om att vi har någorlunda nöjda kunder, och dessa får vi bara om banken fungerar någorlunda väl.  
Med vänlig hälsning
Thomas Högväg

Illustration ©  Ole Schwander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar