tisdag 17 maj 2016

Dina handlingar påverkar dina medmänniskors liv

Dina handlingar påverkar dina medmänniskors liv. Så är det, och du borde tänka på det dagligen, om du har ett någorlunda välfungerande samvete. Det spelar inte någon roll huruvida du har eller inte har barn, föräldrar eller grannar… Det spelar ingen roll huruvida du är sjukgymnast till ditt yrke eller brevbärare eller vd, dina handlingar påverkar dina medmänniskors liv. 

“No man is an island, entire of itself”, skrev John Donne år 1624 och att observationen är till hundra procent korrekt bekräftas bland annat av det faktum att dess giltighet ingalunda påverkades av tidens gång. Ta den därför till dig som ditt livs vägledning. 
Och samtidigt, tänk på, att om Gud är i detaljerna, som Flaubert skrev, så är även Djävulen det. 

Att skriva en bok kan ta många månader, i många fall till och med år, i anspråk. Sedan kommer förläggaren in i processen och henoms arbete slutförs inte heller i en handvändning. Ta bara ett bokomslags utformning: Jag minns tydligt omslagsarbetet till boken ”Zlata Ibrahimovics dagbok”: Det var inte få förslag från fotografer och omslagsmakare som framfördes och avfärdades och gjordes om och… 
Till det tillkom en minsann ännu delikatare uppgift, att formulera en samvetsgrann försäljningsdeklaration som återfinns både på bokens baksida och på olika försäljningssidor. Det blev således många och kostsamma möten med olika yrkesgrupper inblandade, allt för att kunna erbjuda publiken en så bra upplevelse av denna bok som möjligt.
Resultatet av alla dessa arbetsmöten blev så som följer: 
”En ung tjej kliver in i det svenska samhället... 
Zlata Ibrahimovics dagbok är skildringen av en flyktingfamiljs första möte med det svenska samhället, en skildring om uppbrott och flykt och ett sökande efter kärlek och trygghet. 
Oravskys och Malméns senaste roman är en engagerande och lättillgänglig berättelse om utanförskap och empati, samtidigt som den är en kritisk uppgörelse med den svenska flyktingpolitiken.”
Det är också den text som grossist- och bokdistributörsföretaget Seelig använder sig av när det säljer boken vidare till olika fysiska och digitala boklådor. Se http://www.bokus.com/bok/9789189447233/zlata-ibrahimovics-dagbok/

”Zlata Ibrahimovics dagbok” säljes även i Akademibokhandelns butiker. Så här presenterar sig Akademibokhandeln själv: 
Akademibokhandeln AB, med dotterbolaget Bokus AB, driver den marknadsledande bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 125 butiker (centralägda och franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som erbjuder flera miljoner böcker från hela världen. Med visionen ’Läsglädje för alla, varje dag’ vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet.” ”Omsättning: ca 1,7 miljarder, medeltal anställda ca 580 st.”
Vidare kan Akademibokhandeln berätta att ”Personlig service med tips och idéer ska bidra till att det blir enkelt och roligt att hitta och handla hos oss. Förutom ett brett sortiment i butikerna erbjuder vi över 8 miljoner svenska och internationella boktitlar som beställningsvaror.” 
Låt mig problematisera detta egenomdöme, denna i mina ögon något förvrängda självinstinkt och självkarakterisering. 
Personalen i de Akademibokhandelns butiker som jag frekventerar är utan tvekan trevlig och tillmötesgående. 
Är de kunniga på böcker? 
Inte riktigt. 
Men, de behöver inte vara det, eftersom de har sina datorer som de kan rådfråga… Och datorer är ofta mera tillförlitliga än det mänskliga minnet, som inte minst efter en helg kan vara lite dimmigt. 
Jag gjorde ett test, genom att fråga efter de böcker som jag är ganska så välbekant med, inte minst på grund av att jag inte bara tänkt ut dem, utan även formulerade och skrev ned dem och dessutom höll ganska så otaliga föredrag om. 
Akademibokhandelns datasystem viskar till den servicevilliga expediten att boken ”Zlata Ibrahimovics dagbok” är ämnat för läsarkategorin barn i åldersintervallen 0-3 år.   
Samtidigt som Bokus, som är ett dotterbolag till Akademibokhandeln, har den rätta beskrivningen. 
Fundera över titeln ”Zlata Ibrahimovics dagbok”. Skulle en förläggare kunna tänka sig döpa en bok ämnad för ålderskategorin från noll till tre år till ”Zlata Ibrahimovics dagbok”? Föga troligt, inte sant.
Akademibokhandeln har uppfyllt min dröm när den ”gjorde mig till” en författare för de minsta. 
Och inte bara med den boken. Boken ”Dumma byxa ut och gå när man nappar på en tå : en bok för tjejer och kvinnor : Kattis och Sandras brevväxling : den första samlingen”, saluförs för samma ålderskategori, 0-3 år. Akademibokhandeln låter sig nämligen inte förledas av bokens undertitel ”en bok för tjejer och kvinnor : Kattis och Sandras brevväxling”.   
Mina ”Lathund för ambitiösa katter”-böcker, kategoriseras som uppslagsverk, samtidigt som Akademibokhandelns dotterbolag Bokus tillhandahåller dem under beskrivningen ”En nervkittlande in- och utandning, ett politiskt reportage och lika väl experimentellt skakande & pulserande litteratur. Oravskys senaste verk är ett spektrum av jargonger, makabra situationer, ett kastande och ett samlande; liv häftat på papper. I vart och vartannat stycke svider det till av en skoningslös kritik av vårt katakombiska, svenska samhällsbygge, sett från en oskygg invandrares synvinkel.”
Boken ”Utbrytarkungens knep : eller hur jag slutade ängslas och lärde mig älska Sverige” har hamnat under samlingsbegreppet ”arkitektur”.
Bokus skriver om ”Utbrytarkungens knep”: ”Vladimir Oravsky och Tomas Kramar flydde från Tjeckoslovakien till Sverige vid Warszawapaktens ockupation 1968. Med denna antologi har de samlat några landsmän bosatta i Sverige - vilka var deras förväntningar och hur blev deras liv i det nya landet?
Den här utgåvan av boken är tillfälligt slut”.

Nog med exempel på Akademibokhandelns ”absurditeter”, nog med exempel på dumheter och tillbaka till denna betraktelsens tes: Dina handlingar påverkar dina medmänniskors liv.
Jag kan knappast ha fel i mitt antagande att en felaktig kategorisering av mina böcker inte kan leda till en talrikare försäljning av desamma, utan tvärtom, den står i vägen för den. 
Detta innebär att min förläggare tjänar lite mindre på dem och antagligen på flera andra titlar. Detta kan leda till att han kommer att tvingas till åtgärder som kan ha negativ bäring till både hans anställda och hela bokbranschen…
Detta innebär att jag kommer att tjäna lite mindre, och därmed tvingas jag kanske att vara lite mindre generös, exempelvis mot tiggare och olika hjälpinsamlingsorganisationer. 
Jag kan kanske till och med tvingas att vända ryggen till de genrer jag gärna och framgångsrikt publicerar mig i…       
Tjänar jag mindre, då tjänar även Akademibokhandeln mindre och då kommer även dess ”ca 580 st” anställda bli färre och några av dessa friställda blir kanske långtidsarbetslösa och så småningom kanske även tiggare… 
Kan det ligga något i det, Maria Hamrefors, vd för Akademibokhandeln?

Det ovanstående mejlade jag till Akademibokhandelns kundtjänst och jag fick ganska så omgående ett svar från Åsa Ingberg som arbetar på Akademibokhandelns kundservice. 
”(…) Har även fått svar från vår masterdata avdelning följande.
’Vi hämtar vår bokdata från Bokinfo.se, böckerna klassas maskinellt i vår system utifrån böckernas Themakoder i Bokinfo. 
Vi har ingen möjlighet att personligen granska alla titlar och ibland blir det dessvärre fel.
Jag har kontrollerat böckerna ni skrev i ert mail och Zlata Ibrahimovics dagbok står som Skönlitteratur barn och ungdom: allmän på Bokinfo, 
0-3 är så klart inte rätt men eftersom det är en väldigt allmän kod så blir det svårt för systemet att sätta en bättre klassning, flyttar den till romaner.
Dumma byxa ut och gå när man nappar på en tå är även den klassad som Skönlitteratur & sanna berättelser för barn & ungdomar, flyttar till romaner
Lathund för ambitiösa katter är klassad som Uppslagsverk och referensverk hos Bokinfo.
Utbrytarkungens knep borde ha klassats som historia men något har blivit fel, jag har rättat det nu.
med vänliga hälsningar Mattias Masterdata’ 
Hoppas du får en trevlig dag och en god jul! 
Med vänliga hälsningar 
Åsa Ingberg
Kundservice” 

Det känns bra att Akademibokhandeln reagerade på mina anmärkningar och att ”Mattias Masterdata” rättade tre av mig utpekade fel. 
Tre. Men av hur många? 
Det kan jag inte svara på, eftersom jag inte har gått genom Akademibokhandelns databas. Men min gissning, som baserar sig på den kontroll som jag har gjort, är att det rör sig om tusentals felaktigheter. Och det är rätt så mycket. Eller? Vad tycker du Maria Hamrefors, vd för Akademibokhandeln?
Jag har kontrollerat sex av mina boktitlar och inte en enda var rätt klassificerad. Det ger en rätt hög procentsats, säger min revisor som kan det där med procentsatser.    

”Mattias Masterdata” skriver ”Vi har ingen möjlighet att personligen granska alla titlar…” 
Det är enligt mig ett oacceptabelt svar och det borde te sig lika oacceptabelt även för Akademibokhandelns vd Maria Hamrefors. 
Om ”Mattias Masterdata” och hans stab inte har möjlighet att leverera ett någorlunda bra och pålitligt arbete, då borde Akademibokhandeln anställa sådan personal som klarar av det. Jag är villig att ställa upp, eftersom jag, trots mitt ansträngda arbetsschema inser att det rör sig om mycket viktigt kulturarbete. 
Tänk om Kungliga Bibliotekets katalogiseringsarbete liknade det som Akademibokhandeln offererar. Hur skulle då framtida forskning om vår (litterära) samtid se ut?  
Akademibokhandeln kan kanske överta bokkatalogen från exempelvis sitt eget dotterbolag Bokus AB, då Bokus medarbetare verkar ha fattat det kulturhistoriska och ekonomiska ansvar som katalogisering av boktitlar tveklöst innebär.
Vad tycker du Maria Hamrefors, vd för Akademibokhandeln?
Jag mejlade även dessa rader till 'kundservice@akademibokhandeln.se'. Någon reaktion har jag inte fått. Jag tolkar det som att vd för Akademibokhandeln Maria Hamrefors tog till sig dessa mina observationer och kommer att höra av sig, så snart alla problem med data-förteckningen av Akademibokhandelns böcker är åtgärdade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar