söndag 8 maj 2016

Det lögnaktiga FOREX Bank

I sin reklam för FOREX Banks betal- och kreditkort, påstår FOREX Bank att 
Kontantuttagsavgift utanför EU 0 kr”. 

Det är en sanning med modifikation, det vill säga det är inget annat än rätt och slätt en lögn. 
En rejäl mängd automater tar nämligen betalt om man använder sig av FOREX Banks betal- och kreditkort: 
”This transaction will incur an Acquiring Fee: 54 890,00 VND” (vietnamesiska Dong) informerar en mängd uttagsautomater, i det här exemplet i Vietnam. (Se det bifogade fotografiet: This transaction will incur an Acquing Fee: 54 890,00 VND).
Bild ©  vladimir oravsky 

Kontantuttagsavgift utanför EU är således inte 0 kr, som det lögnaktiga FOREX Bank hävdar, utan det kostar i många, alltför många fall pengar att ta ut pengar med FOREX Banks betal- och kreditkort.

FOREX Banks betal- och kreditkort är inte betrott

Jag har rest kors och tvärs över stora delar av världen. Därför kan jag, efter en okulärbesiktning, hävda att i Vietnam finns det så många ATM, (Automated Teller Machine), ”Bankomater”, att hen som har ett ”uttags-kort”, behöver inte oroa sig för att hen inte hittar något ställe, med möjlighet att ta ut kontanter. 
Varför finns det en så pass stor mängd uttagsautomater i Vietnam?
Eftersom det är bara de turistfrekventerade, ofta lite större ställena, som även marknadsför sig på nätet, som tar emot bankkort. De flesta säljare och andra näringsidkare tar bara emot kontanter, antingen USA-dollar eller vietnamesiska Dong.
Att bära på sig sedlar som räcker under en längre Vietnamvistelse är inte alltför praktiskt.  
Att ta med sig ett bankkort är sålunda ganska så nödvändigt.

Dock, det gäller att välja ett rätt ”uttags-kort”, och FOREX Banks betal- och uttagskort tillhör definitivt inte denna kategori. 
Vietnamesiska ATM-uttagsbås är uppställda precis var som helst, antingen enskilda för sig själv, eller också i långa rader. (Se foto)
Bild ©  vladimir oravsky 

Och vietnamesiska ATM accepterar alla existerade slags kort – (se foto) – dock INTE FOREX Banks gula Visa kort.
Bild ©  vladimir oravsky 
Under min vistelse i Vietnam prövade jag att ta ut vietnamesiska Dong i 50 bankomater av olika slag, fabrikat och benämningar (ATM et cetera). Inspektionen tog sin tid: Jag gick, tog motorcykel och taxi mellan dem. Men det var det värt. Någon måste göra det, när det dessvärre verkar förhålla sig så att FOREX Bank är lika glad oavsett vad. 
Samtliga testade bankomater fungerade, det vill säga de accepterade både SEB:s MasterCard och även SEB:s Visa. Av dessa 50 fungerande bankomater, var det bara 7 (sju) stycken, som accepterade FOREX Banks gula Visa-kort. 
Det är färre än var 7:e. 

Vad tycker FOREX Banks vd, styrelseordförande och styrelseledamot Anders Scherlund om det, är det ett godkänt resultat?
Se foto på hur bankautomaterna i 43 av 50 fall reagerade på, när dessa kom i kontakt med FOREX Banks betal- och kredit Visa-kort.
Bild ©  vladimir oravsky 
“I’m sorry. I can’t do that right now. 
There is a problem with your card.
For assistance, please call your financial institution.”, visas på bankomaternas skärm, omedelbart efter att bankomaten matades med FOREX Banks betal- och kredit Visa-kort.

Bankomater är bara maskiner, och som sådana är de programmerade att ge det svar som med största sannolikhet ger den bästa vägledningen till hur det uppstådda felet ska åtgärdas.  
Skulle dessa bankomaters programmerare veta att det finns något som heter FOREX Bank med Anders Scherlund som vd, styrelseordförande och styrelseledamot, så skulle antagligen texten se ut på följande vis:   
Jag beklagar att du är brukare av det obrukbara FOREX Banks betal- och kredit Visa-kortet. Be till Gud, och hoppas att hen kan hjälpa dig, eftersom både Anders Scherlund och hans anställda på FOREX Bank, kommer fullständigt strunta i ditt problem med FOREX Banks betal- och kredit Visa-kort.  

(Jag lyckades att ta ut pengarna med FOREX Banks gula Visa-kort sammanlagt 9 gånger. I den första automaten som accepterade FOREX Banks gula Visa-kort, tog jag ut pengarna 3 gånger under en och samma vistelse.) 

Eftersom FOREX Bank aldrig kan tänka sig att tillstå att felet ligger på deras planhalva, kan jag redan nu förutse vad deras svar kommer att vara på frågan varför de vietnamesiska automaterna i 43 av 50 fall svarade “I’m sorry. I can’t do that right now. 
There is a problem with your card.
For assistance, please call your financial institution.”

De kommer att svara, att jag högst sannolikt har fört in kortet i automaterna på ett fel sätt: antingen för slappt eller för aggressivt, eller upp- och nervänt eller bak- och framvänt, eller att jag inte försäkrade mig om att kortets vitala ytor var tillräckligt rena från svett, damm och andra jordiska partiklar, att jag använde fel hands fingrar när jag hanterade kortet… men att ingenting av detta förvånar dem, med hänsyn till mitt iögonfallande osvenska namn. 
Illustration © Ole Schwander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar