tisdag 26 september 2017

Matnyttigt


Mina rader betitlade ”Det går bra för Sverige”, (se exempelvis http://posiphone.blogspot.se/2017/09/det-gar-bra-for-sverige.html), i vilka jag förmedlade mina intryck från ICA:s firande av sitt 100-års jubileum, spred sig som fältharar och vandringsmusslor i Sverige och bemöttes även av flera reaktioner än brukligt. Varje gång jag skriver om mat och matkonsumtion, så förhöjer det läsarengagemanget. Det är något som jag observerat sedan länge. Av alla nyutgivna böcker är det inte deckare som toppar de svenska utgivningslistorna, utan mat och kokböcker. Det borde tidningsredaktioner ta vara på och i skrivna reportage skärskåda vad vi fyller våra matvarukorgar och magar med. 
Eftersom reaktionerna på min artikel kom från skilda håll, från söder till norr, förstod jag, att liknande scener som utspelade sig på ICA Maxi i Jönköping, tilldrog sig lite varstans i Sverige.   

Jag tror inte att jag är ensam om kunskapen om de varningssignaler som menar att Sveriges befolkning, inte minst barn och ungdomar, håller på att uppvisa kroppsmasseindex BMI och IsoBMI, som bara sumobrottare medvetet strävar efter.
Det finns olika sätt att möta FetOlle i grinden och en av dem är att strafftaxera socker och fett, något som redan sker i vissa länder. ICA går i precis diametralt motsatt riktning till detta tänk. Under 100-års firandet lockades människor till ICA-butiker med gratis kaffe, läsk och tårta och kraftigt sänkta priser på pizzakit, chips av olika sorter, och olika sorters ostbågar och Coca-Cola och Fanta och brygg- och kok-kaffe och toapapper. Sänkta priser på chips, ostbågar, Coca-Cola och Fanta samt gratisportioner tårta, borde enligt mig, inte användas som lockbete. 

Jag är inte emot tårta och läsk. Jag är inte emot ostbågar och chips. Faktum är att jag med glädje konsumerar dessa varor och bjuder även mina barn och barnbarn på dessa. Jag menar dock att de inte borde missbrukas som lockmat. Människans belöningssystem har nämligen hur lätt som helst att skutta av tacksam glädje även av andra eggelser. 

Konsumtion av socker och fett är vanebildande, vilket betyder att de som är sockrets och det skadliga fettets fångar, de kommer att strömma in i butiken under alla förhållanden, till och med även om dessa varor skulle säljas för betydligt högre pris. Eller föreställer sig ICA-ledningen att konsumenterna då skulle bränna sin egen läsk, eller handla läsk i andra länder? Skulle Sverige då drabbas av langare med chips- och ostbågarpåsar i sitt sortiment? 
Enligt statistik från 2016-års bokslut, var ICA AB:s vinst 1,457 miljarder SEK efter skatt, och bolaget hade tillgångar på 25,612 miljarder SEK. Även om det är duktigt folk som sköter detta aktiebolag, är det ändå vi konsumenter som mest har bidragit till ICA:s monetära framgångar. Vi borde kräva återbäring för våra feta bidrag. Inte i form av gratis läsk och tårta och absurt låga priser på läsk och chips och ostbågar, utan i form av självpåtaget ansvar: att ICA AB kraftigt sponsrar diabetesforskning, forskning av hjärtsjukdomar och njursjukdomar och cancerforskning och missbruk och beroende forskning, med andra ord vetenskapliga studier av alla de djävulskaper och permanent bot av dessa. ICA är ett vinstdrivande företag, vilket betyder att det snart skulle sluta med att sälja varor och tjänster som kostar mer än de smakar. ICA:s varor och tjänster, så som försäljning av tobak i alla dess former, marknadsföring av lotter och dylikt och saluföring av skadligt fett och socker, generera vinst för ICA, samtidigt som de gräver djupa hål i statskassan. Och därmed även hos den enskilde medborgaren. Den gratistårtan och den gratisläsk kostar dig och mig alltför mycket, och vi har inte råd med att tiga om det.   

Det finns olika ICA butiker, med allehanda utbud och personal. Den som jag frekventerar oftast, har en mycket trevlig och hjälpsam personal, (hur annars?). Men jag skulle gärna vilja vara stolt över ”min” ICA butik. Jag skulle med självaktning vilja bära en tygpåse med ICA-logo, om ICA avstod från varor som enligt all tillgänglig forskning äventyrar människan och hennes välbefinnande.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar